Nahoru

Podmínky kurzů

1. K závaznému přihlášení na kurz dojde okamžikem složení zálohy na kurz na účet DINAIR CZ&SK Airbrush make-up na základě zálohové faktury, která vám bude po vaší registraci na kurz zaslána. Tato záloha musí být připsána na účet č. 237919699/0300 nejpozději 7 dní před zahájením kurzu. V opačném případě nemůžeme garantovat rezervaci místa v kurzu.

2. O přijetí platby a potvrzení závazné přihlášky vás budeme informovat e-mailem nebo telefonicky na vámi uvedených kontaktních údajích v registračnímím formuláři.

3. V případě omluvené neúčasti alespoň 5 dnů před zahájením kurzu s vámi domluvíme náhradní termín nebo vám bude celá složená záloha vrácena.

4. V případě zrušení rezervace méně než 5 pracovních dnů před zahájením kurzu nemůže být záloha vrácena, ale bude převedena na náhradní termín.

5. Účast na kurzu je nahraditelná jinou osobou, která vás zastoupí.

6. V případě neomluvené neúčasti platba propadá ve prospěch školitele. 

7. Pokud dojde u kurzu k překročení kapacity místnosti, nabídneme vám náhradní termín či vrácení zaplacené zálohy v plné výši.

8. Dinair Airbrush Make-up CZ&SK si vyhrazuje právo změnit lektory či školitele, datum konání a místo, či kurz zrušit. Přihlášení účastníci budou v takovém případě s dostatečným časovým předstihem kontaktováni. V případě zrušení kurzu ze strany Dinair bude vypsán náhradní termín nebo bude přihlášeným navrácena zaplacená finanční částka v plné výši.

9. Účastníci obdrží během kurzu nealkoholické nápoje a lehké občerstvení.

10. Náklady na ubytování v místě konání kurzu nejsou v ceně kurzovného zahrnuty.

11. Jednotlivé slevy není možné sčítat.

12. Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je zaručena dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných zde

13. Účastník tímto souhlasí se zpracováním svých uvedených osobních údajů a zasíláním informací a pozvánek Dinair Airbrush Make-up CZ&SK.